image_pdfimage_print

16 czerwca 2019 roku rozpoczęło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu siemiatyckiego

Szkolenie realizowane przez tut. Komendę zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2015 r. Na kurs zgłoszonych zostało ponad 50  strażaków z jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu siemiatyckiego. Program szkolenia obejmuje  zajęcia teoretyczne realizowane przez strażaków w formie samodzielnej nauki metodą nauczania na odległość e – learning oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone na bazie Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w systemie zaocznym.
W ramach w/w szkolenia realizowana będzie tematyka dotycząca:

  • podstawowych czynności ratowniczych podczas gaszenia pożarów, w tym pożarów wewnętrznych wraz z zajęciami w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach,
  • podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego,
  • podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych,
  • zasad pracy w sieci radiowej,
  • wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom na drodze.

Strażacy ochotnicy po zakończonym szkoleniu nabędą uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Opracował: st. kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia: kpt. Łukasz Krasowski