image_pdfimage_print

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach  w związku z realizacją procesu szkolenia jednostek OSP zwraca się z prośba o zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenia dla członków jednostek OSP z terenu gminy/miasta.

  1. Szkolenie podstawowe  strażaków ratowników OSP – pierwsze szkolenie uprawniające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  2. Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciw-powodziowych oraz ratownictwa na wodach – wymagany ukończony kurs podstawowy

Zapotrzebowanie na szkolenie należy przesłać  w terminie do dnia 06.04.2018 r. faxem 0856565209, lub pocztą elektroniczną na adres mailowy komendy kppspsi@straz.bialystok.pl. Informacja o miejscu i terminie uwarunkowane jest ilością zgłoszonych kandydatów.

KARTA SKIEROWANIA