image_pdfimage_print

08 sierpnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach odbyło się spotkanie robocze z druhami oraz samorządowcami powiatu siemiatyckiego.

W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Andrzej Sobolewski, wicestarosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel. Tematem spotkania były bieżące sprawy operacyjne tj: aktualizacja znakowania pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP,  organizacja działań ratowniczo-gaśniczych podczas prac polowych i pożarów wielkopowierzchniowych ścierniska, słomy i zboża, zgłaszanie braku  gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG oraz  szczegółowe omówienie możliwości pozyskania środków finansowych przez Ochotnicze Straże Pożarne na zadania które zostały uwzględnione w  nowelizacji ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej. W projekcie uwzględniono następujące zadania:

-organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

– organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– upowszechnienie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej ,

– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Powyższe zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat jednak dopiero ten projekt ustawy zapewni właściwe narzędzia prawne do ich finansowania środkami z budżetu państwa. W bieżącym roku na te zadania OSP w skali całego kraju będą mogły otrzymać 82 mln zł.

W drugiej części spotkania Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński odpowiadał na pytania zadawane przez druhów OSP oraz samorządowców.

 

Opracował: st.kpt. Sylwester Uściniak
Zdjęcia: KP PSP Siemiatycze