Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2019
Bezpieczny wypoczynek

Materiały dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Informator-bezpieczne_wakacje.
Kampania „STOP pożarom traw”

22 marca 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowali kampanię społeczną „STOP pożarom traw”!

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Mimo rosnącej świadomości społecznej w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W 2018 roku podlascy strażacy odnotowali 933 pożarów traw i nieużytków, co stanowi 23,4 % wszystkich pożarów w woj. podlaskim. Średnio akcja gaśnicza trwała 18 minuty i 35 sekund, wyjeżdżając co 9 godzin i 22 minuty.
Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 7 osób, a 81 zostało rannych z czego 11 w województwie podlaskim. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Wypalanie traw to także koszty ekonomiczne, które niepotrzebnie ponosimy jako społeczeństwo, ponieważ niemal wszystkie pożary traw i nieużytków spowodowane są przez człowieka. W zeszłym roku w gaszeniu pożarów traw było zaangażowanych 8311 strażaków, użyto 1795 pojazdów, a do gaszenia  zużyto 2 707 000 m3 wody. Wypalanie traw na łąkach i pastwiskach prowadzi także do utraty dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Osoby, do których nie docierają argumenty inne jak prawne powinni pamiętać, że wypalanie traw jest prawnie zabronione. Za ten czyn grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, a jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie wielu osób albo mienie w wielkich rozmiarach, można trafić do więzienia na okres do 10 lat.

Kampania „STOP pożarom traw” na terenie województwa podlaskiego kierowana jest do wszystkich ale przede wszystkim do: młodzieży, rolników, mieszkańców terenów wiejskich oraz samorządowców z przekazami, że wypalanie traw:

  • jest niebezpieczne dla ludzi i przyrody,
  • jest prawnie zabronione,
  • prowadzi do utraty dopłat bezpośrednich,
  • angażuje duże siły straży pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa także strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/

Opracowanie: bryg. Tomasz Gierasimiuk – KW PSP w Białymstoku
Bezpieczne ferie 2019

24 stycznia 2019 w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” siemiatyccy strażacy spotkali się z dziećmi w wieku szkolnym uczestniczącymi w feriach zimowych  organizowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury.

W trakcie wizyty omówione zostały zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk, sposobami zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami, udzielaniem pierwszej pomocy  oraz sposobami alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia. Pokazano działanie czujki tlenku węgla oraz przypomniano jak działa tlenek węgla na organizm ludzki.

Opracował: st. kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia: KP PSP Siemiatycze
Usuwanie śniegu i nawisów lodowych z dachu

Śnieg na dachu w okresie zimowym to zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Nie zdajemy jednak sobie sprawy z tego, że  gruba warstwa zalegającego na dachu śniegu stanowi duże obciążenie dla jego konstrukcji nośnej i może być przyczyną wielu tragedii, szczególnie, gdy pozostaje nieusunięty z dużych i płaskich powierzchni. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania zalegającego śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu (1 metr sześcienny takiego puchu waży do 200 kg, natomiast śniegu mokrego 700 – 800 kg, a lodu ok. 900 kg), szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny.

Art. 61, pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) stanowi: „Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

Jak się jednak okazuje brak oczyszczania dachów z zalegającego śniegu to nie tylko problem wielkopowierzchniowych obiektów o płaskich dachach, ale także poważny problem na wsi, gdzie duża część budynków hodowlanych i magazynowych ma nie tylko sporą powierzchnię dachów o małym nachyleniu, ale także jest niekiedy w bardzo złym stanie technicznym. 

Niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia są także sople i nawisy śnieżne. Właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów nie powinni dopuścić do sytuacji, która spowoduje realne zagrożenie dla przechodniów i poruszających się pojazdów. Gdy sople i nawisy śnieżne pojawią się na dachach budynków, to takie miejsca powinno się odpowiednio zabezpieczyć i oznakować do czasu ich usunięcia, a piesi nie powinni w tym czasie przechodzić pod nawisami śnieżnymi i soplami.

APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY ŚNIEG. Gdy zauważymy niebezpieczne nawisy, sople lub zalegający śnieg na dachu, nie wahajmy się powiadomić odpowiednich służb, które wyegzekwują od właścicieli, zarządców i administratorów bezpieczne użytkowanie obiektów. Czasem jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie lub życie.
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W miesiącu grudniu  sukcesywnie odbywają się pogadanki w szkołach na terenie powiatu siemiatyckiego w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Funkcjonariusze komendy uczestniczą na spotkaniach z radami pedagogicznymi w szkołach podstawowych. Podczas spotkań omawiane są ogólne założenia kampanii, niebezpieczeństwa związane z pożarami obiektów mieszkalnych, w tym skutkami wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych  na paliwo stałe i gazowe. Omówiono  przyczyny powstawania tlenku węgla podczas procesu spalania,  objawy mogące świadczyć o obecności tlenku węgla oraz zaprezentowano działanie czujek wykrywających dym i tlenek węgla. Spotkania są okazją do przekazania kalendarzy na rok 2019 oraz życzeń z okazji  nadchodzących Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019 r.

Opracował. st.kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia: st. kpt. Sylwester Uściniak
CZAD!!!!!!!
Ćwiczenia siemiatyckich strażaków w Przedszkolu nr 5

W dniu 21 listopada siemiatyccy strażacy ćwiczyli w budynku przedszkola nr 5 przy ulicy Andersa 9 w Siemiatyczach. Po zakończonych ćwiczeniach w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzili zajęcia z grupą  dzieci na których przypomniano numery alarmowe do poszczególnych służb oraz zasady postępowania w przypadku zauważenia  pożaru lub innego zagrożenia.

Opracował: st. kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia : KP PSP Siemiatycze
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.

15 listopada w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” funkcjonariusze komendy uczestniczyli na spotkaniach z radami pedagogicznych w szkołach podstawowych. Podczas spotkań przedstawiono ogólne założenia kampanii. Omówiono niebezpieczeństwa związane z pożarami obiektów mieszkalnych, w tym skutkami wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe, elektrycznych i gazowych. Wskazano przyczyny powstawania tlenku węgla podczas procesu spalania, omówiono objawy mogące świadczyć o obecności tlenku węgla oraz zaprezentowano działanie czujek wykrywających dym i tlenek węgla.
„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” jest to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć pod adresem:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36483