JRG

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach           (OFICER PRASOWY) - st. kpt. mgr inż. Przemysław Trochimiak pełni funkcję od 01.11.2016 r. Tel. 85 6565212, adres email: p.trochimiak@straz.bialystok.pl       Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach   - kpt. Łukasz Krasowski adres email: l.krasowski@straz.bialystok.pl

więcej

OSP

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej nadała Ochotniczym Strażom Pożarnym statut prawny stowarzyszenia. Wymogiem formalnym uzyskania tego statutu było zarejestrowanie Ochotniczej Straży Pożarnej we właściwym Sądzie Wojewódzkim. W praktyce część najsłabiej funkcjonujących OSP obowiązku tego nie dopełniła, co skutkowało formalną i rzeczywistą likwidacją jednostki. Nastąpiła więc swego rodzaju naturalna selekcja jednostek OSP. Ze względu na wyludnianie się miejscowości liczba jednostek sukcesywnie zmniejsza się  - w szczególności dotyczy to małych jednostek typu M.

więcej

Czad-ważne informacje!!!

PRZYPOMINAMY ! Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)...

więcej