Zostań Strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach  w związku z realizacją procesu szkolenia jednostek OSP zwraca się z prośba o zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenia dla członków jednostek OSP z terenu gminy/miasta.

 1. Szkolenie podstawowe  strażaków ratowników OSP – pierwsze szkolenie uprawniające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 2. Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciw-powodziowych oraz ratownictwa na wodach – wymagany ukończony kurs podstawowy

Zapotrzebowanie na szkolenie należy przesłać  w terminie do dnia 06.04.2018 r. faxem 0856565209, lub pocztą elektroniczną na adres mailowy komendy kppspsi@straz.bialystok.pl. Informacja o miejscu i terminie uwarunkowane jest ilością zgłoszonych kandydatów.

KARTA SKIEROWANIA

 
OSP

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej nadała Ochotniczym Strażom Pożarnym statut prawny stowarzyszenia. Wymogiem formalnym uzyskania tego statutu było zarejestrowanie Ochotniczej Straży Pożarnej we właściwym Sądzie Wojewódzkim. W praktyce część najsłabiej funkcjonujących OSP obowiązku tego nie dopełniła, co skutkowało formalną i rzeczywistą likwidacją jednostki. Nastąpiła więc swego rodzaju naturalna selekcja jednostek OSP. Ze względu na wyludnianie się miejscowości liczba jednostek sukcesywnie zmniejsza się  – w szczególności dotyczy to małych jednostek typu M.

Wykaz ilościowy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wg gmin na terenie powiatu siemiatyckiego przedstawia poniższa tabela.r

 

GMINA S-3 S-2 S-1 M-2 M-1 RAZEM
m. Siemiatycze 1 1
Siemiatycze 5 1 6
Drohiczyn 1 1 7 3 12
Dziadkowice 1 3 3 7
Grodzisk 1 4 2 4 11
Mielnik 1 6 1 8
Milejczyce 1 1 2 4
Nurzec Stacja 1 1 2
Perlejewo 1 4 5 10
Ogółem powiat: 5 3 32 3 18

61

 

Gmina Drohiczyn

 1. OSP Drohiczyn
 2. OSP Lisowo
 3. OSP Chechłowo
 4. OSP Wierzchuca
 5. OSP Klepacze
 6. OSP Zajęczniki
 7. OSP Sieniewice
 8. OSP Miłkowice Maćki
 9. OSP Minczewo
 10. OSP Bużyski
 11. OSP Miłkowice Stawki
 12. OSP Bujaki

Gmina Dziadkowice

 1. Dziadkowice
 2. Dołubowo
 3. Żurobice
 4. Hornowo
 5. Malinowo
 6. Osmola
 7. Wojeniec

Gmina Grodzisk

 1. OSP Grodzisk
 2. OSP Stadniki
 3. OSP Czarna Wielka
 4. OSP Siemiony
 5. OSP Koryciny
 6. OSP Kozłowo
 7. OSP Makarki
 8. OSP Sypnie
 9. OSP Żale
 10. OSP Czaje
 11. OSP Krynki Sobole

Gmina Mielnik

 1. OSP Mielnik
 2. OSP Moszczona Królewska
 3. OSP Wilanowo
 4. OSP Tokary
 5. OSP Sutno
 6. OSP Niemirów
 7. OSP Oksiutycze
 8. OSP Osłowo

Gmina Milejczyce

 1. OSP Milejczyce
 2. OSP Sobiatyno
 3. OSP Rogacze
 4. OSP Wałki

Gmina Nurzec Stacja

 1. OSP Nurzec Stacja
 2. OSP Siemichocze

Gmina Perlejewo

 1. OSP Perlejewo
 2. OSP Leszczka Mała
 3. OSP Czarkówka Mała
 4. OSP Twarogi Lackie
 5. OSP Pełch
 6. OSP Leszczka Duża
 7. OSP Kobyla
 8. OSP Granne
 9. OSP Osnówka
 10. OSP Koski

Gmina Siemiatycze

 1. OSP Słochy Annopolskie
 2. OSP Kłopoty Bujny
 3. OSP Tołwin
 4. OSP Kajanka
 5. OSP Krupice
 6. OSP Ogrodniki

 Miasto Siemiatycze

 1. OSP Siemiatycze

 

 

 

 

 
Zasady szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych

 1. Zasady_szkolenia_OSP
 2. Szkolenie_podstawowe_strazakow_ratownikow_OSP
 3. Program_szkoleni_kierowców_OSP_2015