image_pdfimage_print

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach informuje, że w 2018 r. planowana jest kontynuacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ten zostanie zorganizowany przez Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siemiatyczach  oraz Komendę Powiatową PSP w Siemiatyczach.

Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu siemiatyckiego zorganizowane zostaną w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
  • II grupa uczniowie szkół podstawowych klasa VII-VIII oraz gimnazjum klasa II i III.
  • III grupa szkoły ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Eliminacje powiatowe do turnieju zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. Komendy
dnia: 16 kwietnia 2018r. godz. 9:00

Szkoły proszone są o wyłonienie spośród zainteresowanych konkursem po 3 osoby z każdej gminy z grup I, II  i III do etapu powiatowego oraz przesłanie „Karty uczestnika” do dnia 9 kwietnia 2018 r. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na adres kppspsi.wo@straz.siemiatycze.pl. Jednocześnie prosimy o dostarczenie oryginału „Karty uczestnika” w dniu eliminacji.

Eliminacje pisemne i ustne na poziomie powiatowym zostaną przeprowadzone w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, przy ul. 11 – go Listopada 31.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia tut. Komendy jest st. ogn. Aneta Radziszewska tel. 0856565206.

Regulamin po zmianach.