image_pdfimage_print

Dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu siemiatyckiego oraz hajnowskiego  w dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2019 r. w miejscowości Serwy w powiecie Augustowskim uczestniczyli w obozie szkoleniowym. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez OSP Kajanka. Łącznie uczestniczyło 35 osób.

Program tegorocznego obozu przewidywał wiele zajęć i atrakcji zarówno na terenie obozowiska, jak i poza nim. Młodzież w czasie obozu m. in. uczyła się pierwszej pomocy, sportów pożarniczych, musztry, zapoznano z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej a także uczestniczyła w wielu wycieczkach, grach i zabawach.

02 sierpnia obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odwiedzili Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce bryg. Piotr Koszczuk oraz Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach st. bryg. Jerzy Sitarski. Podczas wizytacji przekazali oni upominki wszystkim uczestnikom. Sponsorami upominków były Komendy Powiatowe PSP w Siemiatyczach i Hajnówce oraz Burmistrz Miasta Hajnówka.

Obóz dofinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków ubezpieczeniowych Komendanta Głównego PSP,  oraz środków urzędów gmin, z których pochodziła młodzież biorąca udział w obozie.

Opracował: st.kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia: dh Marta Aleksiejuk