Kategoria: KSRG

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej powołana została Państwowa Straż Pożarna, która stała się wiodącą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych formacją, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Państwowa Straż Pożarna odpowiedzialna jest również za funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

więcej