Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej powołana została Państwowa Straż Pożarna, która stała się wiodącą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych formacją, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Państwowa Straż Pożarna odpowiedzialna jest również za funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa, nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, materiałowo – technicznych i finansowych, obejmujących prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych, miejscowych zagrożeń oraz organizację i kierowanie działaniami ratowniczymi, skupiający w uporządkowanej wewnętrznej strukturze jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy  na początku istnienia funkcjonuje korzystając jedynie z sił będących w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej ale w dalszych latach rozwoju zaczyna skupiać  inne podmioty oraz instytucje. Początkowy okres funkcjonowania KSRG był okresem kształtowania optymalnej struktury organizacyjnej systemu, doskonalenia jego powiązań funkcjonalno-zadaniowych między poszczególnymi podmiotami ratowniczymi, systemu łączności, alarmowania i dysponowania, procesu kierowania i współdziałania w miejscu zdarzenia oraz rozwinięć organizacyjno-prawnych systemu.

Na trenie powiatu siemiatyckiego w strukturach KSRG funkcjonuje 15 jednostek, 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jedna Zawodowa Straż Pożarna  Adamowo PERN SA w Płocku.

 • Gmina Drohiczyn:
  1. OSP Drohiczyn
  2. OSP Lisowo
  3. OSP Sieniewice
 • Gmina Siemiatycze:
  1. OSP Słochy Annopolskie
 • Gmina Mielnik:
  1. OSP Mielnik
  2. ZSP Adamowo
  3. OSP Moszczona Królewska
 • Gmina Nurzec Stacja:
  1. OSP Nurzec Stacja
  2. OSP Siemichocze
 • Gmina Milejczyce:
  1. OSP Milejczyce
 • Gmina Dziadkowice:
  1. OSP Dziadkowice
  2. OSP Dołubowo
 • Gmina Grodzisk:
  1. OSP Grodzisk
  2. OSP Stadniki
 • Gmina Perlejewo:
  1. OSP Perlejewo