image_pdfimage_print

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach
pełni funkcję od 1.02.2015 r.
– st. bryg. mgr inż. Jerzy Sitarski
Tel. 85 6565202,
adres email: kppspsi.wo@straz.bialystok.pl

 

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach

(OFICER PRASOWY)
st. kpt. mgr Sylwester Uściniak
pełni funkcję od 21.11.2016 r.
Tel. 85 6565203,
adres email: s.usciniak@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów
Główny Księgowy –  kpt. mgr Anna Żebrowska
pełni funkcję od 1.02.2001 r.
Tel. 85 6565207,
adres email: a.zebrowska@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr
St. technik – st. ogn. Aneta Radziszewska
pełni funkcję od 1.07.2006 r.
Tel. 85 6565206,
adres email: a.radziszewska@straz.bialystok.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji
Technik – mgr Patrycja Jaroć
Tel. 85 6565201,
adres email:kppspsi.wo@straz.bialystok.pl, / kppspsi@straz.bialystok.pl

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna
Kierownik sekcji –  kpt. mgr Szymon Piotrowski
pełni funkcję od 1.07.2013 r.
adres email: sz.piotrowski@straz.bialystok.pl
Inspektor – mgr Aneta Lewkowicz
pełni funkcję od 1.02.2006 r.
Tel. 85 6565204,
adres email: a.lewkowicz@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych
St. specjalista – mł. bryg. mgr Tomasz Czapko
pełni funkcję od 1.07.2006 r.
Tel. 85 6565205,
adres email: kppspsi.wo@straz.bialystok.pl