image_pdfimage_print
  1. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2
  2. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2
  3. Informacja dla pacjenta bezobjawowego
  4. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem wirusem  SARS-CoV-2