Ochrona Danych Osobowych

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z SWD PSP.
  2. Klauzula informacyjna festyn, pokaz, impreza masowa, zajęcia w sali „OGNIK
  3. Klauzula informacyjna czynności kontrolno-rozpoznawcze
  4. Klauzula informacyjna monitoring obiekty i pojazdy
  5. Klauzula informacyjna naboru do służby
  6. Klauzula informacyjna ruch interesantów
  7. Zakres odpowiedzialności SWD PSP – Zaałącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 KG PSP
  8. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony ppoż.