Kategoria: Dla petenta

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

więcej

Informacja dla petenta

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Komendy (8.30 - 15.30). Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta.   W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do Naczelnika Wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

więcej