image_pdfimage_print

15 listopada w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” funkcjonariusze komendy uczestniczyli na spotkaniach z radami pedagogicznych w szkołach podstawowych. Podczas spotkań przedstawiono ogólne założenia kampanii. Omówiono niebezpieczeństwa związane z pożarami obiektów mieszkalnych, w tym skutkami wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe, elektrycznych i gazowych. Wskazano przyczyny powstawania tlenku węgla podczas procesu spalania, omówiono objawy mogące świadczyć o obecności tlenku węgla oraz zaprezentowano działanie czujek wykrywających dym i tlenek węgla.