Spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP pow. siemiatycki

W dniu  20 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek o OSP w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki ochotniczych straży pożarnych nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa. Na ręce prezesów jednostek OSP  zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach.

W  spotkaniu uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosław  Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Andrzej Koc, wicestarosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel, Komendanci Powiatowi PSP  oraz Prezesi jednostek OSP w powiatów siemiatyckiego, bielskiego, hajnowskiego oraz wysoko mazowieckiego.

W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę OSP wyniosła max. 5000 zł. Łącznie powiat siemiatycki otrzymał kwotę  296 960,00 zł.

Opracował: st.kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia : st. kpt. Sylwester Uściniak
XII Podlaski Turniej w Dwuboju Pożarniczym

3  września 2019 r.  na  stadionie Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie przeprowadzono XII Podlaski Turniej w Dwuboju Pożarniczym. W Dwuboju udział wzięło 105 zawodników z 12 województw. Komisję sędziowską stanowili strażacy PSP z KW PSP w Białymstoku. Turniej rozgrywany był w konkurencjach:
–    pożarniczy tor przeszkód 100 m,
–    wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni.

Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja Indywidualna: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni:
1 miejsce – Siepietowski Bartłomiej z KM PSP w Krakowie z czasem:  13.90
2 miejsce – Jurkiewicz Mateusz z KM PSP w Tarnowie z czasem: 14,36
3 miejsce – Cyrson Mirosław z KW PSP w Gdańsku z czasem:  14,66

Klasyfikacja Indywidualna: pożarniczy tor przeszkód 100 m:
1 miejsce – Żydaczek Przemysław z KP PSP w Ostródzie z czasem:  16,48
2 miejsce – Cyrson Mirosław z KW PSP w Gdańsku z czasem:  16.74
3 miejsce – Arczynski Grzegorz  KM PSP w Bydgoszczy z czasem:  16.75

Klasyfikacja Indywidualna: dwuboju pożarniczym:
1 miejsce – Siepietowski Bartłomiej z KM PSP w Krakowie z czasem:  30,84
2 miejsce – Cyrson Mirosław z KW PSP w Gdańsku z czasem: 31,40
3 miejsce – Jurkiewicz Mateusz z KM PSP w Tarnowie z czasem:  31,55
4 miejsce– Brzoza Mateusz z KP PSP w Strzelcach Opolskich z czasem: 32,09
5 miejsce – Sadowski Piotr  z KW PSP Warszawa z czasem 32,23
 

Opracowanie: st. kpt. Sylwester Uściniak
Zdjęcia: KP PSP Siemiatycze
XII PODLASKI TURNIEJ W DWUBOJU POŻARNICZYM

Na stadionie Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie odbędą się zmagania strażaków w XII Podlaskim Turnieju w Dwuboju Pożarniczym

Zawody rozgrywane zostaną  3 września w godziny 9.00. – 15.30 . W turnieju uczestniczą drużyny z całego kraju ( KM PSP Zamość, KP PSP Świdnik, CS PSP Częstochowa, KW PSP Olsztyn, KW PSP Poznań, KW PSP Opole, KP PSP Łuków, KW PSP Kielce, KW PSP Rzeszów, KW PSP Kraków, KW PSP Toruń, KW PSP Gdańsk, KM PSP Bydgoszcz ) oraz reprezentanci komend miejskich i powiatowych województwa podlaskiego.

Turniej rozegrany zostanie w dwóch konkurencjach:

  1. Wspinanie przy uzyciu drabiny hakowej na trzecie piętro
  2. Pożarniczy tor przeszkód -100 m

Organizatorem  zawodów jest  Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku, współorganizatorem KP PSP w Siemiatyczach, Oddział Powiatowy ZOSP RP w Siemiatyczach oraz Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak”

Serdecznie zapraszamy na zmagania strażaków.

Opracował: st.kpt. Sylwester Usciniak
Zawody sportowo -pożarnicze gminy Perlejewo

W dniu 25 sierpnia na terenie  miejscowości Leszczka Duża odbyły się zawody pożarnicze jednostek OSP z gminy Perlejewo. W zmaganiach udział wzięły drużyny z: OSP Perlejewo, OSP Twarogi Lackie, OSP Leszczka Duża, OSP Czarkówka

Zawody sędziowała komisja powołana decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach w składzie:

Przewodniczący – asp. Andrzej Kowalczuk
Członek – mł. kpt. Krzysztof Orzepowski
Członek – mł. ogn. Roman Siemieniuk

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce  – OSP Leszczka Duża
II miejsce – OSP Perlejewo
III miejsce-OSP Twarogi Lackie

Gratulujemy osiągniętych wyników.

Opracował: st.kpt. Sylwester Uściniak
Informacja Wiceministra SWiA o dotacjach dla jednostek OSP w 2019 roku

 

Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

 

 

Tryb i zasady udzielania dotacji

Wniosek

WNIOSEK  wersja edytowalna

Przykładowy wniosek

Wniosek_- propozycje zakupów

 
Wypadek – droga krajowa nr 19 ok. Wiercienia Dużego

W godzinach wieczornych ok 20:14 na drodze krajowej nr. 19 doszło do zdarzenia z udziałem dwóch  samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego. Pojazdami podróżowało trzy osoby (kierowcy pojazdów).

Droga w obydwu kierunkach była nieprzejezdna. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, udrożnieniu jednego pasa ruchu. Osoby uczestniczące w wypadku nie wymagały hospitalizacji.W dzianiach udział brały:  JRG Siemiatycze, OSP Dziadkowice.

Opracował: st. kpt. Sylwester Uściniak
Zdjęcia: Kurier Podlaski, Jacek Wasilewski
Spotkanie Wiceministra Jarosława Zielińskiego z druhami powiatu siemiatyckiego

08 sierpnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach odbyło się spotkanie robocze z druhami oraz samorządowcami powiatu siemiatyckiego.

W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Andrzej Sobolewski, wicestarosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel. Tematem spotkania były bieżące sprawy operacyjne tj: aktualizacja znakowania pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP,  organizacja działań ratowniczo-gaśniczych podczas prac polowych i pożarów wielkopowierzchniowych ścierniska, słomy i zboża, zgłaszanie braku  gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG oraz  szczegółowe omówienie możliwości pozyskania środków finansowych przez Ochotnicze Straże Pożarne na zadania które zostały uwzględnione w  nowelizacji ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej. W projekcie uwzględniono następujące zadania:

-organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

– organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– upowszechnienie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej ,

– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Powyższe zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat jednak dopiero ten projekt ustawy zapewni właściwe narzędzia prawne do ich finansowania środkami z budżetu państwa. W bieżącym roku na te zadania OSP w skali całego kraju będą mogły otrzymać 82 mln zł.

W drugiej części spotkania Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński odpowiadał na pytania zadawane przez druhów OSP oraz samorządowców.

 

Opracował: st.kpt. Sylwester Uściniak
Zdjęcia: KP PSP Siemiatycze
Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Serwach

Dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu siemiatyckiego oraz hajnowskiego  w dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2019 r. w miejscowości Serwy w powiecie Augustowskim uczestniczyli w obozie szkoleniowym. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez OSP Kajanka. Łącznie uczestniczyło 35 osób.

Program tegorocznego obozu przewidywał wiele zajęć i atrakcji zarówno na terenie obozowiska, jak i poza nim. Młodzież w czasie obozu m. in. uczyła się pierwszej pomocy, sportów pożarniczych, musztry, zapoznano z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej a także uczestniczyła w wielu wycieczkach, grach i zabawach.

02 sierpnia obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odwiedzili Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce bryg. Piotr Koszczuk oraz Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach st. bryg. Jerzy Sitarski. Podczas wizytacji przekazali oni upominki wszystkim uczestnikom. Sponsorami upominków były Komendy Powiatowe PSP w Siemiatyczach i Hajnówce oraz Burmistrz Miasta Hajnówka.

Obóz dofinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków ubezpieczeniowych Komendanta Głównego PSP,  oraz środków urzędów gmin, z których pochodziła młodzież biorąca udział w obozie.

Opracował: st.kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia: dh Marta Aleksiejuk
TourdePologne amatorów 09.08.2019