image_pdfimage_print
  1. Komendant Powiatowy
   Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach
   – st. bryg. mgr inż. Jerzy Sitarski
   Tel. 85 6565202,
   adres email: kppspsi.wo@straz.bialystok.pl
  2. Zastępca Komendanta Powiatowego
   Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach (OFICER PRASOWY)
   kpt. mgr Sylwester Uściniak
   Tel. 85 6565203,
   adres email: s.usciniak@straz.bialystok.pl
  3. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego  PSP w Siemiatyczach
   tel. 856565200
   adres email. kppspsi.sk@straz.bialystok.pl
  4. Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
   Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach (OFICER PRASOWY)
   – st. kpt. mgr inż. Przemysław Trochimiak
   adres email. p.trochimiak@straz.bialystok.pl
   Zastępca dowódczy JRG
   -kpt. Łukasz Krasowski
   adres email. l.krasowski@straz.bialystok.pl
   Tel. 85 6565212,
  5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów
   Główny Księgowy – mł. kpt. mgr Anna Żebrowska
   Tel. 85 6565207,
   adres email: a.zebrowska@straz.bialystok.pl
  6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr
   St. technik – st. ogn. Aneta Radziszewska
   Tel. 85 6565206,
   adres email: a.radziszewska@straz.bialystok.pl
  7. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji
   Technik – mgr Patrycja Jaroć
   Tel. 85 6565201,
   adres email:kppspsi.wo@straz.bialystok.pl, / kppspsi@straz.bialystok.pl
  8. Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna
   Kierownik sekcji – mł. kpt. mgr Szymon Piotrowski
   adres email: sz.piotrowski@straz.bialystok.pl
   Inspektor – mgr Aneta Lewkowicz
   Tel. 85 6565204,
   adres email: a.lewkowicz@straz.bialystok.pl
  9. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych
   St. specjalista – mł. bryg. mgr Tomasz Czapko
   Tel. 85 6565205,
   adres email: kppspsi.wo@straz.bialystok.pl