Ćwiczenia „ZALEW 2019”

Ćwiczenia „ZALEW 2019”

W dniu 8 marca o godz. 9.00 na siemiatyckim zalewie nr II rozpoczęły się ćwiczenia jednostki ratowniczo-gaśniczej  PSP w Siemiatyczach, jednostek OSP powiatu siemiatyckiego oraz Policji. Zagadnienia przewidziane do zrealizowania zostały podzielone na dwie części, teoretyczną oraz praktyczną. Głównym celem ćwiczeń było:

więcej