#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym

Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem. Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do ...

więcej

Akcja „Stop Pożarom Traw”

Akcja „Stop Pożarom Traw”

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Pożary traw to  bardzo duże zagrożenie dla lasów i zwierząt w nich zamieszkujących. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych rejonów, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręc...

więcej

Postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19 – wytyczne dla jednostki OSP w Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Komendant Główny PSP przesłał do Związku Głównego OSP RP i komend wojewódzkich PSP wytyczne do zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Poniższe wytyczne są tożsame z wytycznym obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej.

więcej